Tin tức

SnrĐó là tỷ số giữa mức tín hiệu video đến mức tạp âm. Chỉ thị này là một chỉ số quan trọng về chất lượng của máy ảnh. SNR càng cao, hình ảnh càng rõ nét, chất lượng càng cao, thường ở trên 50dB.

Độ sáng tối thiểu

Máy ảnh được yêu cầu làm việc trong điều kiện ánh sáng (độ sáng), và nếu ánh sáng dưới mức chiếu sáng nhất định, hình ảnh không thể nhìn thấy được.

Độ chiếu sáng tối thiểu (độ sáng tối thiểu) là độ chiếu sáng cần thiết cho mức ảnh để đạt đến giá trị được chỉ định khi máy ảnh mở ra khẩu độ tối đa bằng mức tăng tối đa. Thông thường trong hàng chục lux.

Chẳng hạn như độ chiếu sáng tối thiểu DXC-537: F1.8 13LUX + 18dB

F1.4 7.5LUX + 18dB

Độ sáng tối thiểu DXC-637 F1.8 1.5LUX + 30dB

F1.4 1LUX + 30dB


Một cặp: Thi t b Camera

Tiếp theo: Máy nh