Tin tức

Thông báo về chức năng Email (SMTP)Thông báo về chức năng Email (SMTP)


1. Xin lưu ý rằng máy chủ SMTP của người dùng phải được bật.

2. Khi nhập email hoặc gửi email qua PC, bạn không cần phải nhập mã xác minh.

3. Nó cho phép phương pháp đăng nhập kém an toàn hơn.

4. Vui lòng gửi email người nhận đến danh sách trắng

5. xin lưu ý giới hạn máy chủ SMTP về kích thước tệp đính kèm, một số trong số chúng không thể cho phép tệp đính kèm trên 10 triệu

6. nếu kích thước tập tin đính kèm là 1.5m, khi gửi đi, nó có thể mất 2m