Tin tức

Làm thế nào để gửi MMS Picuture qua camera 4G và làm thế nào để nhận MMS hình ảnh thông qua điện thoại di độngCó một số điểm có thể quyết định hình ảnh MMS có thể gửi

1. Thẻ SIM không có mã PIN

2. Thẻ SIM có dịch vụ MMS hợp lệ và có đủ tiền

3. thông tin thông số MMS phù hợp (APN, Tài khoản, Mật khẩu, MMSC, IP và Cổng)

4. có ba hoặc bốn thanh tín hiệu


Có một số điểm có thể quyết định hình ảnh MMS có thể được nhận qua điện thoại di động

1. điện thoại di động đã bật dịch vụ GPRS, do tải hình ảnh MMS qua dịch vụ GPRS

2. điện thoại di động có thể tải hình ảnh MMS từ những người khác thiết bị