Tin tức

Phân biệt giữa khóa và di chuyển theo dõiKhóa có thể được khóa để khóa bằng tay và khóa tự động. Một khóa khóa bằng tay chọn một hộp trên màn hình để theo dõi mục tiêu bằng chuột, khóa nó. Cho dù mục tiêu đang di chuyển hay đứng yên, các đối tượng di chuyển khác được theo dõi tự động và nhanh chóng và trơn tru. Chức năng này phù hợp để giám sát an ninh trong môi trường phức tạp.

Di chuyển theo dõi tự động bị khóa tự động theo dõi mục tiêu di chuyển đầu tiên, người đang di chuyển đầu tiên. Nếu mục tiêu di chuyển đầu tiên dừng lại và di chuyển mục tiêu thứ hai, mục tiêu di chuyển thứ hai được tự động theo dõi. Chức năng này phù hợp cho những dịp không được giám sát, chẳng hạn như Kho bạc, Arsenal, các nhà máy điện và các địa điểm quan trọng khác.

Để minh họa, trên thực tế, trong các cuộc họp lớn, theo dõi liên kết nhận dạng hình ảnh, theo dõi liên kết nhận dạng lời nói và theo dõi liên kết nhận dạng IR. Tóm lại, công nghệ theo dõi di động mạnh mẽ trở thành một trong những công nghệ chính của máy ảnh thông minh.