Tin tức

Lỗi trùng hợp ngẫu nhiênĐối với máy ảnh ba ống, hình ảnh của ba ống đèn phải tương thích chính xác với nhau để có được hình ảnh có độ phân giải cao, màu được phục hồi. Tuy nhiên, vì ống kính máy ảnh không đồng nhất, và vị trí rất khó đặt rất chính xác, do đó sẽ có lỗi trùng lặp.

Nói chung, sự bù đắp của Đường Đỏ hoặc đường xanh tương đối so với Đường Xanh được thể hiện dưới dạng phần trăm của chiều cao màn hình. Loại ống theo khu vực: Ⅰ: 0,05%, Ⅱ: 0,1%, Ⅲ: 0,15%. Loại miếng: Toàn bộ diện tích dưới 0,05%.


Một cặp: Độ trong suốt ngang

Tiếp theo: Nhạy cảm