Tin tức

Máy ảnh động vật hoang dã BL480L-P 4G Thay đổi ăngten GPSMáy ảnh động vật hoang dã BL480L-P 4G Thay đổi GPS Antenna


Trong bản gốc Máy quay Động vật Hoang dã BL480L-P 4G với 2 ăng ten (cùng hình),

một ăng-ten 4G, một ăng-ten GPS.nhưng ăng ten GPS không tín hiệu tốt như vậy bên ngoài.

vì vậy chúng ta cần phải cải thiện các ăng-ten GPS signal.the GPS mới là Mushroom hình dạng với cải thiện

GPS mô-đun, nó sẽ cung cấp tín hiệu mạnh mẽ hơn cho máy ảnh, tìm vị trí nhanh hơn.

Cả mạng 4G và GPS sẽ hữu ích cho người thợ săn.


Vui lòng liên hệ với chúng tôi một cách tự do nếu có bất kỳ thắc mắc nào về Máy ảnh Động vật Hoang dã BL480L-P 4G

BL480L-P 03 M antenna.jpg