Tin tức

4G 3G và tải lên 2G gửi so sánh tốc độngày nay, nhiều máy ảnh động vật hoang dã có chức năng di động, hầu hết trong số họ chỉ có thể hỗ trợ mạng GSM 2G, một phần nhỏ có thể hỗ trợ mạng 3G WCDMA. bây giờ công nghệ 4G đã được trưởng thành.


tốc độ gửi hình ảnh phụ thuộc vào tốc độ tải lên mạng. mô-đun máy ảnh cần tải hình ảnh lên mạng trước, sau đó máy chủ email hoặc máy chủ FTP cần tải chúng xuống.


Dưới đây so sánh là từ thoery.


Tốc độ tải lên mạng 4G lên tới 50mbps

Tốc độ tải lên mạng WCDMA 3G lên đến 5,74mbps

Tốc độ tải lên mạng GSM 2G lên tới 2.7kmps


Sau khi thử nghiệm, 4G = 10 lần 3G = 100 lần 2G.


Một cặp: Miễn phí

Tiếp theo: Thông báo về chức năng Email (SMTP)