BL480L-P 52pcs èn LED h ng ngo i 4G LTE Máy nh ng i t t nh t S n b n N m GPS Antenna M ng 4G Máy quay Trò ch i R ng 2 Inch LCD Deer Máy nh v i Nh n phím

Các tính n ng chính 1 ) H tr m ng 4G FDD-LTE 2) ch c n ng GPS 3) ch c n ng MMS 4) ch c n ng GPRS 5) ng kính góc r ng 120/90 6) 1080P phân gi i video Full HD 7) 0,6 giây th i gian kích ho t 8) IP66 ch ng n c, ch ng b i 9) 6 Th i gian ch -8 tháng (4-12 pin) Thông s k thu t Thi t t MMS / GPRS Ph n 1 ....
Chi tiết sản phẩm
Các tính n ng chính

1) h tr m ng 4G FDD-LTE

2) ch c n ng GPS

3) ch c n ng MMS

4) ch c n ng GPRS

5) ng kính góc r ng 120/90

6) phân gi i video Full HD 1080P

7) Th i gian kích ho t 0,6 giây

8) IP66 ch ng th m n c, ch ng th m b i

9) Theo th i gian (4-12 pin)


Thông s k thu t


T n s 4G FDD-LTE: & nbsp; B1 B3 B5 B7 B8 B20
T n su t WCDMA 3G: B1 B5 B8
2G M ng GSM: 850/900/1800/1900
Phiên b n cho M
T n s 4G FDD-LTE: & nbsp; B2 B4 B5 B12 B17
T n s WCDMA 3G: B2 B4 B5
M ng GSM 2G: 850/1900

Td width = "412" valign = "top" colspan = "2">

MOV H.264

Td width = "412" valign = "top" colspan = "2">

Pin: 6V; DC: 6V

Ch c n ng GPS

H tr , máy nh s c khi máy nh ang ch th nghi m

Ch c n ng MMS

1 -3 ID di ng (ch g i hình nh VGA và QVGA)

Ch c n ng SMTP

/ Td>

1-3 Email ID (h tr SSL / TSL, ch có th g i hình nh g c ho c video 640 * 360, n u c n g i video, hãy ch n ch video và phân gi i VGA, và dài video 6 giây)

4G FDD-LTE t n s m ng

C m bi n hình nh

5 megapixel màu CMOS

Hi u qu Pixel

2592 * 1944

/ P>

Ch ngày / êm

Ph m vi h ng ngo i

20 m

IR Led

54 pcs

B nh

Th SD (8MB - 32 GB) / P>

i u khi n i u khi n t xa

7 nút

ng kính (mô hình ng kính r ng )

F = 1,8; FOV = 120 °; NO IR-Cut-Remove (vào ban êm)

ng kính (mô hình ng kính thông th ng)

F = 1,8; FOV = 90 °; NO IR-Cut-Remove (vào ban êm)

Màn hình LCD

2,0 "TFT, RGB, 262k

nh y PIR

<3> m c nh y c m: cao / bình th ng / th p

Kho ng cách PIR

20m

Góc PIR

120 ° / 90 °

Kích th c nh

5MP / 8MP / 12MPMP = 2592x1944 / 3264x2448 / 4032x3024

nh d ng Hình nh

JPEG

phân gi i video < p="">

1080P (1920x1080): 30FPS, 720p (1280x720): 30FPS, 640x480

nh d ng Video

dài Video

5-30 giây. Có th l p trình c

Ch p s

1-3

Trigger Time < p="">

0,6 s

Trigger Interval

3 giây 60 phút

/ Td>

Máy nh + Video

Th i gian trôi i

ng h

Timer Setting

3 Timers

Thi t b s không

Tích h p loa

Ghi gi ng nói

Lo i pin

12AA

ng ch Hi n t i

0,035mA

ng tr c th i gian

4-8 tháng 4 × AA ~ 12 × AA)

T t t ngu n

t ng chuy n sang ch "OFF" trong nh ng n m 180s mà không có b t k ho t ng nào

Công su t tiêu th

P>

nh: 200mA; Video: 200mA

èn LED h ng ngo i

nh: 1.2A
Video: 1.2A

Giao di n

Khe th Micro SIM / HDMI & nbsp; ra / USB / Th SD / C ng DC

G n k t

Dây eo;

Nhi t b o qu n

-30 ° C n 60 ° C

< p=""> m ho t ng

5% -90%

Không th m n c

Kích th c

13 (chi u dài) * 9,5 (chi u r ng) * 16 (higth) cm

Tr ng l ng

500g

Ch ng nh n

Thi t l p MMS / GPRS

Ph n 1


ch hình nh

Ch video

Hình nh + Ch Video

Ch có ch c n ng MMS>
(VGA, QVGA, OFF)

Ng i dùng có th ch n VGA ho c QVGA

Không có tác ph m nào

Ng i dùng có th ch n VGA ho c QVGA

Ch có ch c n ng GPRS
(hình nh g c, video VGA, t t)

Ng i dùng ch có th ch n hình nh ban u

Hãy t video VGA & Lt; = 6s chi u dài),
và ch n g i qua video VGA

Ng i dùng ch có th ch n hình nh g c

ch c n ng MMS + Ch c n ng GPRS

MMS (ng i dùng có th ch n VGA ho c QVGA), GPRS Ch có th ch n hình nh ban u)

ch c n ng MMS s không làm vi c.
Ch c n ng GPRS s ho t ng qua video VGA khi t video VGA (& lt; = 6s chi u dài)

MMS (Ng i dùng có th ch n VGA ho c QVGA), GPRS (Ng i dùng ch có th ch n hình nh ban u)


< p="">

ng d ng

1. Máy nh i s n s n b n

2. Quan sát ng v t ho c s ki n, Các cu c i u tra c a Fauna

3. Kho hàng / L u tr / Giám sát Khu v c Nông tr i

4. Trang ch / An ninh Tài s n

5. Trang tr i ho c ng lái xe ho c trang tr i

& nbsp;

Ph ki n

1. Dây eo c tay

2. Cáp USB

3. H ng d n s d ng

4. ng-ten GPS

5. 4G ng-ten

N u bl480l-p c a chúng tôi 52pcs en ir leds 4g lte t t nh t s n b n nh ng con ng máy nh n m gps ng-ten m ng 4g r ng trò ch i máy nh 2 inch lcd deer máy nh v i báo chí Chìa khóa áp ng yêu c u c a b n, chào m ng n bán buôn ch t l ng và các s n ph m giá r c a chúng tôi. Chúng tôi là m t trong nh ng hàng u R & D theo nh h ng s n b n các nhà s n xu t máy nh và nhà cung c p máy nh t i Trung Qu c. bi t thêm thông tin, hãy liên h v i nhà máy ngay bây gi .

Hot Tags: BL48 0L-P 52pcs en IR LEDs 4G LTE s n b n t t nh t các máy nh ng mòn GPS ng-ten m ng 4G r ng trò ch i máy nh 2 inch LCD deer camera v i phím b m, Trung Qu c, nhà s n xu t, nhà cung c p, nhà máy, bán buôn, giá r
Yêu cầu thông tin