Công ty TNHH Công ngh i n t ShenZhen Balever

< p="">

Liên l c v i chúng tôi: Balever

i n tho i: + 86-869-930-911 a ch : A6 building first floor, Khu công nghi p Silver Dragon, c ng ng Rondon, Longgang District, Shenzhen, 755-28307901

QQ: 2482232754

E-mail: info@balever.com

Skype: joetan2011