Pin s c Li-pin có th s c l i c

Pin s c Li-pin có th  s c l i    c
Máy s n b n Balever Li Pin Thông s : KHÔNG Tìm th y: Li Pin Charge i n áp: 4.2V i n áp danh nh: 3.6V Công su t danh nh: 2500mAh @ 0.2C T c n p: 2.5C Th i gian s c: 0.5C Th i gian s c: Tiêu chu n s c: 3.0 gi Th i gian s c nhanh: 1 gi ( Ref.) Max.charge ...
Chi tiết sản phẩm
Máy nh S n b n Balever Li Pin

Thông s : & nbsp; <>

i n áp danh nh: 3.6V

Công su t danh nh: 2500mAh T c s c: 0.5C

Th i gian s c: Tiêu chu n s c pin: 3.0 gi (Ref.)

Nhanh chóng s c: 1 gi (Ref)

Dòng i n t i a: 4.0A

Dòng i n t i a: 8.0C 20A liên t c 250

~ 75

Nhi t b o qu n: -30 ~ + 60

Tr ng l ng pin: Kho ng 45g

Kích th c pin

Chi u cao: 64.85 ± 0.15mm & nbsp; T i a (không bao g m các tab)

ng kính: 18,33 ± 0,07mm Max

N u pin s c 6v-8.4v c a chúng tôi là pin trò ch i bl480l-p pin s c 5400m li pin áp ng yêu c u c a b n, chào m ng n ch t l ng bán buôn c a chúng tôi và S n ph m giá r . Chúng tôi là m t trong nh ng hàng u R & D theo nh h ng s n b n các nhà s n xu t máy nh và nhà cung c p máy nh t i Trung Qu c. bi t thêm thông tin, hãy liên h v i nhà máy ngay bây gi .

Hot Tags: Pin s c Li-ion 6V-8.4V nh máy nh trò ch i BL480L-P pin s c 5400M Li pin, Trung Qu c, s n xu t Rs, nhà cung c p, nhà máy, bán buôn, giá r
Yêu cầu thông tin