ng ten M ng 4G chuyên nghi p 25.5cm dài T n s 4G BL480L Máy quay ng v t hoang dã Antenna

ng ten M ng 4G chuyên nghi p 25.5cm    dài T n s  4G BL480L Máy quay   ng v t hoang dã Antenna
T n s D i: 698-960MHz 1710-2700MHz l i: 5.0 dBi SWR: 2.0 Polarzation: lincar Tr kháng theo chi u d c: 50 OHM Kích th c: 13 * 195 Màu s c: Màu en Dây lo i: RG178 Liên k t: SMA nhi t làm vi c: -40 ~ 85 m làm vi c: 20 ~ 80%
Chi tiết sản phẩm

Ph m vi t n s : 698-960MHz 1710-2700MHz

T ng: 5,0 dBi

Tr kháng: 50 OHM

Kích th c: 13 * 195

Màu s c: :

D ng dây: RG178

Joint: SMA

Nhi t ho t ng: -40 ~ 85 & nbsp;

m làm vi c: 20 ~ 80%

Chúng tôi là m t trong nh ng hàng u R & D theo nh h ng s n b n các nhà s n xu t máy nh và nhà cung c p máy nh t i Trung Qu c. bi t thêm thông tin, hãy liên h v i nhà máy ngay bây gi .

Yêu cầu thông tin